Oferta

Oferujemy obsługę w zakresie:
 • Ewidencji przychodów ( ryczałt )
 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Ksiąg handlowych
 • Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • Rozliczeń ZUS
 • Sprawozdań statystycznych
 • Spraw płacowo-kadrowych
 • Rozliczeń rocznych
Pomoc w założeniu działalności gospodarczej:
 • Urząd Miasta / Gminy  ( wpis do ewidencji działalności gospodarczej )
 • Urząd Statystyczny ( REGON )
 • Urząd Skarbowy ( rejestracja NIP, wybór formy opodatkowania, rejestracja VAT i VAT UE )
 • ZUS / KRUS ( rejestracja firm, właścicieli i pracowników )
Nasze usługi świadczymy dla:
 • osób fizycznych
 • podmiotów gospodarczych ( działalności jednoosobowe, spółki cywilne, spółki jawne, spółki z o. o. )